Premies verwarming 2018 – Subsidies centrale verwarming

Laatste update, 18 november 2018 – Via premies van de netbeheerder, de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse verbeteringspremie en de totaalrenovatiebonus wordt de aankoop van centrale verwarming extra interessant. Ook via de gemeentes en de provincies zijn er subsidies.

Graag een offerte op maat voor uw premie aanvraag? Ga naar onze offertepagina.

Ga naar: RenovatiepremieTotaalrenovatiebonusPremies warmtepomp & zonneboiler

 

1) Premie verwarming via Vlaamse verbeteringspremie

Voor het verbeteren van je woning met een sanitaire installatie, centrale verwarming of verwarmingstoestellen om het risico op CO-vergiftiging te verminderen, kan je een premie krijgen. De premies voor sanitaire installaties en cv-toestellen bedragen tussen de 250 en 1.000 euro.

 

Premie verwarmingWelke bedragen voor welke toestellen?

– Een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte. Hierbij mag je maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen plaatsen. Je krijgt 250 euro per toestel.

– Een bestaande cv-ketel vervangen door een HR-ketel met een van volgende labels: HR+, HR Top (gas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). Je krijgt dan een premie van 250 euro voor deze hoogrendementsketel.

– De installatie van of de omschakeling naar centrale verwarming kan een premie van 1.000 euro opleveren.

– Een rookkanaal aanpassen, bouwen, verbouwen of verstellen levert een premie van 500 euro op.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– Je moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele (inclusief btw) is van het bedrag van de premie.

– De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

– Je woning moet in het Vlaams Gewest liggen, als hoofdverblijfplaats dienen en minstens 25 jaar oud zijn.

– De factuur moet op naam van de aanvrager staan.

– Voor premieaanvragen in 2018: het belastbaar inkomen van de alleenstaande bewoner, gehuwden of samenwonenden mag niet hoger zijn dan 30.640 euro, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraag versturen via de website van wonenvlaanderen.be of via de post naar het officiële adres van Wonen Vlaanderen. De aanvraag wordt binnen de 3 maanden verwerkt. Na de goedkeuring wordt de premie binnen 3 maanden op de rekening gestort.

 

 

2) Vlaamse renovatiepremie

Via Wonen Vlaanderen kan je de renovatiepremie aanvragen. Dit zijn premies voor eigenaars die hun woning laten renoveren. Er zijn verschillende categorieën van bouwwerken die hiervoor in aanmerking komen, waaronder de plaatsing van verwarmingsinstallaties.

 

Hoeveel bedragen de premies?

Afhankelijk van je inkomen krijg je 20 of 30% van de factuur, die minimaal 2.500 euro (excl. BTW) moet bedragen, terugbetaald. Opgelet: voor technische installaties is er een maximumbedrag waarop de Renovatiepremie berekend wordt. Bij werken aan de centrale verwarming is dit bedrag 7.500 euro (excl. BTW).

 

verwarming premiesVoor welke cv-installaties of verwarmingsketels?

– Houtpelletketel of HR-ketel om de hele woning te verwarmen met de labels: HR+, HR Top (aardgas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). Ketels met productiedatum vanaf 26/09/’15 moeten Europees label A of B hebben.

– Centrale verwarming met distributie van warm water voor vloerverwarming.

– Alle installatie-onderdelen of werkzaamheden die gepaard gaan met het vervangen of installeren van de nieuwe centrale verwarming. (bv.: breekwerken)

 

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende bedragen gelden voor aanvragen in 2018:

– Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan €61.270, te verhogen met €3.440 per persoon ten laste. Deze bedragen gelden voor gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden met één persoon ten laste mogen niet meer dan €61.270 verdienen, ook te verhogen met €3.440 per bijkomende persoon ten laste. Alleenstaanden zonder persoon ten laste mogen niet meer dan €42.890 verdienen.

– Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor deze premie.

– De woning is minstens 30 jaar oud en ligt in het Vlaamse Gewest op jouw domicilie.

– De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en moeten minstens €2.500 (excl.btw) bedragen.

– Je mag op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom hebben, noch in de drie jaar voor de aanvraagdatum.

 

Hoe aanvragen?

De renovatiepremie kan via de website van wonenvlaanderen.be aangevraagd worden. Het formulier, facturen en eventuele andere documenten moeten via de post verstuurd worden. De formulieren staan op de website van Wonen Vlaanderen. Binnen de 8 maanden volgt een beslissing en de uitbetaling gebeurt binnen één jaar na de aanvraag.

Tip: Liever zekerheid over de goedkeuring van de premie? Laat verwarming altijd plaatsen door erkende installateurs. Zij kunnen je bijstaan bij de premieaanvraag. Contacteer gratis & vrijblijvend erkende verwarmingsspecialisten.

 

 

3) Totaalrenovatiebonus

Combineer je een zonneboiler en/of een warmtepomp met andere energiebesparende maatregelen? Dan heb je misschien recht op de totaalrenovatiebonus, bovenop de aparte premies. Deze bonus beloont al wie verschillende renovatiewerken tegelijkertijd laat uitvoeren. Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen de 5 jaar, hoe groter de bonus. Deze is enkel geldig als je de werken laat uitvoeren door een aannemer.

 

Renovatiepremie verwarmingHoeveel bedragen de premies?

Uit de onderstaande lijst van maatregelen, moet je minstens 3 werken laten uitvoeren door een aannemer binnen vijf jaar. Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen die periode, hoe groter het bedrag van de premies. De termijn van 5 jaar start vanaf het uitvoeren van de eerste klus. Die mag niet vóór 01-01-2017 hebben plaatsgevonden.

Voer je 3 energiebesparende werken uit in een eengezinswoning? Dan krijg je 1.250 euro. Voer je 4 werken uit? Dan krijg je 1.750 euro. Vanaf 5 werken krijg je 2.750 euro. Vanaf 6 werken krijg je 3.750 euro. Voer je 7 renovatiewerken uit binnen de vijf jaar? Dan krijg je 4.750 euro premie. Voor appartementen geldt telkens de helft van bovenstaande bedragen.

 

Welke werken komen in aanmerking?

– Dak- of zoldervloerisolatie met een oppervlakte ≥ 30 m² en minimale R-waarde van 4,5 m²K/W.

– Spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie (minimaal 3 m²K/W) of binnenmuurisolatie (minimaal 2 m²K/W) met een oppervlakte ≥ 30 .

– Kelder- of vloerisolatie op volle grond met een oppervlakte ≥ 30  en minimale R-waarde van 2 m²K/W.

– Nieuwe beglazing met een oppervlakte ≥ 5 . Alle ramen van de woning moeten een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K.

– Zonneboiler plaatsen.

– Warmtepomp plaatsen.

– Ventilatiesysteem plaatsen.

 

Hoe aanvragen?

De Totaalrenovatiebonus kan sinds januari 2017 aangevraagd worden via de website van de netbeheerders Infrax of Eandis. Werken voor die datum komen niet in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

 

 

4) Premie warmtepomp & zonneboiler 2018

Je kan premies krijgen voor de installatie van een warmtepomp of zonneboiler voor bestaande woningen. De premie voor toestellen met een eindfactuur in 2018 kan nooit meer dan 40 procent van de factuur bedragen.

 

premie warmtepompHoeveel bedraagt de premie?

Voor de installatie van een lucht-luchtwarmtepomp in 2018 krijg je een subsidie van 300 euro. Voor een hybride lucht-waterwarmtepomp krijg je 800 euro. De lucht-waterwarmtepomp geeft recht op een vergoeding van 1500 euro. Voor de geothermische versie krijg je 4000 euro subsidie.

Vervang je hiermee een elektrische weerstandsverwarming met uitsluitend nachttarief (in een gebouw dat vóór 2006 op het distributienet werd aangesloten) of plaats je een warmtepomp in een gebied zonder aardgasnet? Dan wordt het premiebedrag verdubbeld, maar beide verdubbelingen kunnen niet gecombineerd worden.

Voor de zonneboiler kan je een premie krijgen van 550 euro per , met een maximum van 2.750 euro en 40% van het factuurbedrag.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– De woning moet vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

– De plaatsing gebeurt door een aannemer.

– Uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum moet de premieaanvraag de netbeheerder bereiken.

– Het toestel moet voldoen aan de technische eisen.

– De factuur mag nooit ouder zijn dan één jaar.

 

Specifieke voorwaarden voor warmtepompen

Het moet gaan om een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp. Geothermische warmtepompen moeten het label A++ hebben, voor de overige warmtepompen waarvoor je een premie kan krijgen volstaat het label A+. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling, maar moet gebruikt worden voor de verwarming van een ruimte en eventueel van sanitair water. Warmtepompboilers komen niet in aanmerking voor de vergoeding.

 

Specifieke voorwaarden voor zonneboilers

Het moet gaan om een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel gecombineerd met verwarming van de woning.

 

Welke documenten moet je kunnen voorleggen?

– Kopie van alle facturen waarop de levering, plaatsing, prijs, merk, type, vermogen en inhoud van het opslagvat duidelijk staan vermeld.

– Ingevuld en ondertekend attest van de aannemer. Vanaf 1 juli 2017 is een certificaat van bekwaamheid van de aannemer verplicht.

– Kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.

– Kopie van de opbrengstberekening van het toestel door het installatiebedrijf.

– Indien je een beschermde afnemer bent: attest van beschermde klant. Beschermde afnemers krijgen voor een zonneboiler met een eindfactuur in 2018 een verhoging van 20% van de premie, voor een warmtepomp is dit 50%.

 

Hoe aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden via Eandis of Infrax, zowel online als via de post. De aanvraagformulieren kunnen via de website van de netbeheerders gedownload worden. Via de website kan de aanvraag sneller verwerkt worden. Je krijgt een bericht met de beslissing. Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de premie binnen de 6 maand uitbetaald.

Tip: premies voor warmtepompen en zonneboilers krijg je enkel mits plaatsing door een gecertificeerde verwarmingsspecialist.
Kom hier gratis in contact met erkende installateurs van warmtepompen.

 

 

Subsidies gemeenten en provincies voor verwarming

In sommige gemeenten kun je ook een gemeentelijke of provinciale premie aanvragen voor de plaatsing van energiezuinige verwarmingsinstallaties. De premies of subsidies voor verwarming variëren sterk naargelang de gemeente waar je woont. Je neemt best rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie.

 

Premie centrale verwarming