Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Premies verwarmingsketel 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Wil je een nieuwe verwarmingsketel plaatsen? Dan kan je gebruik maken van verschillende premies en subsidies. Zo kan je een groot deel terugverdienen van de aankoopfactuur en spaar je bovendien extra geld uit door een zuiniger verbruik.

 

Beschikbare premies verwarmingsketel 2024:

1. Mijn VerbouwPremie
2. Totaalrenovatiebonus
3. EPC-labelpremie

BELANGRIJK: wil je aanspraak maken op de premies voor een nieuwe cv-ketel, dan moet je de werken laten uitvoeren door een professionele installateur. Vind een professional in jouw buurt.

 

1. Mijn VerbouwPremie

Voor de plaatsing van een verwarmingsketel kan je aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Deze premie vervangt de oude renovatiepremie en de aparte energiepremies van Fluvius van vóór 2022. Plan je werken aan je cv-installatie of heb je ze al laten uitvoeren en heb je er nog geen premie voor aangevraagd? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden de MijnVerbouwPremie aanvragen.

 

Voor welke werken kan ik de Mijn Verbouwpremie aanvragen?

Wie investeert in een bestaande woning of appartement, appartementsgebouw of niet-woongebouw komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Werken aan je centrale verwarming behoren hier ook toe. Het gaat om 3 categorieën:

 1. Gascondensatieketel

  Nieuwe gascondensatieketels met minstens productlabel A die vóór 31 oktober 2023 geplaatst zijn, komen nog in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Je kan hiervoor de aanvraag nog indienen tot 31 oktober 2024 (zolang de eindfactuur niet ouder is dan 2 jaar).

 2. Elektriciteitswerken & sanitair

  Laat je de leidingen van je centrale verwarming vervangen en behoor je tot de laagste of middelste inkomenscategorie? Ook dan maak je aanspraak op de Mijn VerbouwPremie.

 3. Hernieuwbare energie

  Ook wanneer je ervoor kiest om je woning en/of je sanitair water te verwarmen met hernieuwbare energie onder de vorm van een zonneboiler, een warmtepomp of een warmtepompboiler, kom je in aanmerking voor deze premie.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie?

De Mijn VerbouwPremie is er zowel voor werken aan de centrale verwarming als voor het plaatsen van systemen voor hernieuwbare energieproductie. Hieronder vind je een overzicht van de premiebedragen.

BELANGRIJK: sinds begin 2024 zijn de inkomensgrenzen voor de Mijn VerbouwPremie veranderd. Zat je bv. op de grens tussen 2 inkomenscategorieën? Dan kan het interessant zijn om na te gaan binnen welke inkomenscategorie je nu valt. Zo kom je mogelijk in aanmerking voor een hoger premiebedrag voor je nieuwe verwarmingsketel.

 

1) Gascondensatieketel

Het premiebedrag voor een nieuwe gascondensatieketel hangt vooral af van het type verwarmingsketel dat je vervangt:

DoelgroepPremiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie /
Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor
€ 1.800
(max. 40% van het factuurbedrag, excl. btw)

€ 2.500
(bij vervanging van stookolieketel)
(max. 50% van het factuurbedrag, excl. btw)

LET OP: een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie heeft sinds 2023 geen recht meer op deze premie voor een nieuwe condensatieketel.

 

2) Elektriciteit & sanitair

Het premiebedrag voor werken aan de centrale verwarming, hangt af van van de aard van het gebouw en wie de premie aanvraagt:

DoelgroepPremiebedrag
Laagste inkomenscategorie /
verhuurder aan een sociaal kantoor
max. 50% van investeringsbedrag
max. € 3.750
(bij factuur van min. € 1.000 en max. 7.500)
Middelste inkomenscategoriemax. 35% van investeringsbedrag
max. € 2.625
(bij factuur van min. € 1.000 en max. 7.500)

 

3) Hernieuwbare energie

Welk type warmtepomp(boiler) wil je plaatsen? Wat is de aard van het gebouw? En tot welke doelgroep behoor je? Dit zijn belangrijke vragen om het premiebedrag te achterhalen. Een overzicht van het bedrag per doelgroep en per type investering:

DoelgroepPremiebedrag warmtepompPremiebedrag warmtepompboilerPremiebedrag zonneboiler
Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie / Verhuurder aan sociaal verhuurkantoormin. € 480 - max. € 6.400
Max. 50% van factuurbedrag
€ 1.080
max. 50% van factuurbedrag
€ 660/m² apertuuroppervlakte - max. € 3.300
max. 50% van factuurbedrag
Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie,
hoogste inkomenscategorie /
andere investeerder
min. € 300 - max. € 4.000
Max. 40% van factuurbedrag
€ 900
max. 40% van factuurbedrag
€ 550/m² apertuuroppervlakte - max. € 2.750
max. 40% van factuurbedrag
Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouwmin. € 300 - max. € 4.000
x aantal eenheden
max. 40% van factuurbedrag
€ 900
x aantal eenheden
max. 40% van factuurbedrag
€ 550/m² apertuuroppervlakte - max. € 2.750
max. 40% van factuurbedrag

LET OP: in bepaalde situaties ligt het premiebedrag hoger. Een professionele installateur bezorgt je alle nodige documenten zodat jij het bedrag ontvangt waarop je recht hebt. Kom in contact met installateurs in jouw regio via onze gratis offerteservice.

  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  De voorwaarden waaraan je moet beantwoorden om de Mijn VerbouwPremie te ontvangen, hangen af van de werken die je laat uitvoeren. We sommen de belangrijkste voor je op:

  • Je kan de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor de renovatie van een bestaande woning of de herbestemming van een gebouw gesitueerd in het Vlaams Gewest. Bovendien moet je woning minstens 15 jaar oud zijn.
  • Kies je voor een warmtepomp(boiler)? Dan moet je woning aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet vòòr 2014. Voor woningen aangesloten vanaf 2014 werd de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden verleend. Bovendien beantwoordt je woning aan de EPB-eisen.
  • Een elektrische installatie moet gekeurd worden en conform zijn met de AREI.
  • De installatie van een warmtepomp of warmtepompboiler moet gebeuren door een gecertificeerd installateur (Rescert-installateur). Bovendien moeten de installaties ook voldoen aan bepaalde normeringen en vereisten (bv. een min. inhoud van het opslagvat van een zonneboiler).

  BELANGRIJK: er zijn best wat voorwaarden aan de VerbouwPremie verbonden. Je informeert je daarom best eerst bij een verwarmingsspecialist. Die vertelt je meer over de eisen, zoekt samen met jou naar de beste installatie voor jouw woning en staat in voor een vakkundige plaatsing. Vind een expert in de buurt. • Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

  Je kan de Mijn VerbouwPremie digitaal aanvragen via het online loket. Je moet je aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur indienen.

  Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer… Een vakman bezorgt je de nodige documenten en helpt je graag verder met je premieaanvraag. Kom in contact met verwarmingsspecialisten actief in je regio via onze offertedienst. • Hoe vaak kan ik een premie voor een warmtepomp ontvangen?

  Je kan maar om de 10 jaar een premie ontvangen, ook wanneer het over een eerdere Fluvius energiepremie gaat. Ontving je in de afgelopen 10 jaar al een premie voor een zonneboiler of warmtepomp (met uitzondering van een lucht-lucht warmtepomp)? Dan heb je geen recht op de Mijn VerbouwPremie. • Kan ik de Mijn VerbouwPremie aanvragen als ik al eerder een renovatiepremie / Fluvius premie kreeg?
  Nee. Je kan de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen andere premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

 

2. Totaalrenovatiebonus

Laat je 3 of meer energiebesparende maatregelen uitvoeren binnen een periode van 5 jaar? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus, bovenop de Mijn VerbouwPremie.

 

Voor welke werken kan ik de Totaalrenovatiebonus aanvragen?

De Totaalrenovatiebonus kan je aanvragen voor de volgende werken:

 • Isolatie (dak- of zoldervloer, buitenmuur, kelder- of vloerisolatie op volle grond)
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

LET OP: de eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 2017 en 2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

Uit de werken die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, moet je minstens 3 ervan laten uitvoeren door een aannemer binnen de 5 jaar. Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen die periode, hoe groter het bedrag van de premie. Een overzicht van de bedragen:

Aantal investeringenTotaalrenovatiebonus voor eengezinswoningenTotaalrenovatiebonus voor appartementen
3€ 1.250€ 625
4€ 1.750€ 875
5€ 2.750€ 1.375
6€ 3.750€ 1.875
7€ 4.750€ 2.375

 

Hoe vraag ik de Totaalrenovatiebonus aan?

Je kan via de website van de netbeheerder Fluvius de premie aanvragen.

TIP: een professionele installateur kan je adviseren over het meest gunstige premiestelsel in jouw situatie. Vind een installateur in jouw buurt.

 

3. EPC labelpremie

Liet je energiebesparende werken (bv. zonneboiler of warmtepomp plaatsen) uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie als je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na de renovatie dan ervoor.

 

LET OP: EPC-labelpremie wordt deel van Mijn VerbouwPremie

Vanaf 1 januari 2025 is de EPC-labelpremie onderdeel van de Mijn VerbouwPremie. Voor de hoge en gemiddelde inkomensgroepen blijven de premiebedragen hetzelfde, maar voor de lagere inkomensgroep zullen deze wat hoger zijn.

 

Hoeveel bedraagt de EPC labelpremie?

Het bedrag van de EPC labelpremie hangt af van het behaalde EPC-label na de renovatie:

Behaald EPC-label na
renovatie binnen de 5 jaar
Premiebedrag voor huis
met label E of F
Premiebedrag voor appartement
met label D, E of F
Energielabel C€ 2.500/
Energielabel B€ 3.750€ 2.500
Energielabel A€ 5.000€ 3.750

  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Om in aanmerking te komen voor de EPC labelpremie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Woning zelf: je kan de premie krijgen voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dat moet je bewijzen met een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. Gaat het om een huis? Dan moet het energielabel op dat attest E of F zijn. Gaat het om een appartement? Dat moet het energielabel op het attest D, E of F zijn.
  • Termijn van de renovatie: binnen 5 jaar na de datum op dat EPC-attest moet je door je muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, … een hoger EPC-label halen. Bij een huis is dat minstens het energielabel C en bij een appartement minstens het energielabel B.
  • Erkende energiedeskundige: voor deze premie moet je 2 EPC-keuringen laten uitvoeren door een energiedeskundige type A. Zo’n EPC-verslaggever komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Enkele dagen later krijg je je EPC-attest in de brievenbus.
  • Geen combinatie met Totaalrenovatiebonus: de EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.


 • Hoe vraag ik de EPC-labelpremie aan?

  Je vraagt je EPC label premie bij Fluvius best online aan. Die aanvraag bestaat uit 2 stappen:

  • STAP 1 = activatie van de EPC labelpremie (voor de renovatie): je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de site van Fluvius. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het EPC-label aan. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
  • STAP 2: uitbetaling van de EPC labelpremie (na de renovatie): is je woning gerenoveerd en heb je een nieuw EPC laten opmaken? Dan kan je overgaan tot de uitbetaling van je labelpremie. Je geeft op de site van Fluvius de gegevens van het EPC van na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.

  Advies op maat nodig? Je vakman geeft je graag meer uitleg over deze premie en de voorwaarden, bedragen, procedure, … Kom in contact met vakmannen in je buurt.

 

FAQ over premies voor verwarmingsketels 2024

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen rond premies voor verwarmingsketels. Met specifieke vragen kan je altijd terecht bij een cv-installateur actief in je buurt. • Is het vervangen van een verwarmingsketel ook interessant zonder premie?

  Absoluut. Is je ketel ouder dan 10 à 15 jaar? Dan is het sowieso financieel interessant om je oude ketel te vervangen door een energiezuiniger model. Zo bespaar je makkelijk tot 10 à 30 % op je energiefactuur. Kortom, je verdient je investering op termijn helemaal terug, zelfs zonder premie voor je verwarmingsketel.

  TIP: wil je graag verschillende cv-ketels vergelijken om de juiste keuze te maken? Vraag dan meerdere voorstellen aan bij erkende verwarmingsinstallateurs actief in je buurt. • Waarom werk ik best samen met een erkende cv-installateur?

  Enkel door samen te werken met een gecertificeerde installateur kan je aanspraak maken op de verschillende premies voor een verwarmingsketel. Bovendien ben je op die manier ook zeker van een correcte plaatsing en optimale, zuinige werking van je cv-ketel.

  Op zoek naar een cv-installateur actief in je buurt? Je kan gratis offertes aanvragen bij meerdere vakmannen via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor centrale verwarming ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs