Subsidies en premies verwarmingsketel 2018

Laatste update 20 december 2017 – De premie voor een verwarmingsketel is er opnieuw in 2018. Via onder meer de renovatiepremie, de Vlaamse verbeteringspremie en de Totaalrenovatiebonus kan je een flink deel van je aankoopfactuur terugbetaald krijgen.

Graag een offerte voor uw premie aanvraag? Ga naar onze offertepagina

 

1) Renovatiepremie: premie voor de verwarmingsketel

Via de renovatiepremie van de Vlaamse overheid kan je in 2018 een renovatiepremie aanvragen. Er zijn verschillende renovatiewerken die hiervoor in aanmerking komen, waaronder het vervangen van een verwarmingsketel.

 

Premie verwarmingsketel met renovatiepremieWelke verwarmingsketels ?

Condensatieketels of hoogrendementsketels om de hele woning te verwarmen met labels: HR+, HR Top (aardgas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie)

– Centrale verwarming met installatie van vloerverwarming

– Installatie-onderdelen of werken tijdens de plaatsing van een nieuwe centrale verwarming. (bijv.: breekwerken)

Het verwijderen van de mazouttank: enkel indien uitgevoerd door een aannemer en wanneer een nieuwe ketel geplaatst wordt.

 

Wat is het bedrag van de premie?

Je krijgt 20 of 30% van de facturen terugbetaald, afhankelijk van je inkomen. Hiervoor moet je minstens voor €2.500 (excl. BTW) geïnvesteerd hebben in werken aan de centrale verwarming. Opgelet: het bedrag waarop de premie berekend wordt, is maximaal 7.500 euro (excl. BTW).

 

De voorwaarden

– Het jaarlijkse inkomen mag voor aanvragen sinds 2018 niet hoger zijn dan 61270 euro voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaanden met één persoon ten laste (te verhogen met 3440 euro per persoon ten laste) niet overschrijden. Voor alleenstaanden zonder persoon ten laste ligt deze inkomensgrens op 42890 euro.
– Je mag als aanvrager van de premie, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis in volle eigendom hebben.
– De premie is enkel geldig voor woningen, gebouwen en appartementen. Niet voor studentenhuizen of studentenkamers. Op het moment van aanvraag moet je domicilie in de betreffende woning hebben.
– Het pand moet minstens 30 jaar oud zijn en moet in het Vlaams Gewest liggen.
– De rekeningen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar (zowel facturen van een aannemer als eigen materiaalaankopen). De totaalfactuur moet minstens 2500 euro (excl.btw) bedragen.

 

Procedure

De renovatiepremie kan na de uitvoering van de werken online via wonenvlaanderen.be worden aangevraagd of via de post. Het formulier dat je hiervoor nodig hebt, staat op de website van Wonen Vlaanderen. Na 1 maand krijg je een ontvangstbevestiging.

Als de aanvraag volledig is, volgt er binnen de 8 maanden een beslissing. Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je de premie op je zichtrekening binnen 12 maanden na de aanvraag.

 

Tip: Liever 100 % zekerheid over de goedkeuring van de premie? Laat verwarming altijd plaatsen door erkende installateurs. Contacteer gratis & vrijblijvend erkende verwarmingsspecialisten.

 

2) Vlaamse verbeteringspremie

Via de Vlaamse verbeteringspremie kan je premies aanvragen voor het verbeteren van je woning, waaronder het plaatsen van nieuwe verwarmingsketels.

 

 Soorten ketels en hun premiebedragen

– Een gastoestel met gesloten verbrandingsruimte: €250
– Vervangen van een bestaande cv ketel door een condensatieketel met de labels: HR+, HR Top (gas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie): €250
– Installatie of omschakeling naar centrale verwarming met radiatoren in alle leefruimtes: €1000

Twijfels over welke ketel het meest voordelig is? Lees het artikel “prijs verwarmingsketel“.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– De eindfactuur moet minstens het dubbele zijn van het bedrag van de premie en mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
– Het pand waarvoor je de premie aanvraagt moet minstens 25 jaar oud zijn, in het Vlaams Gewest liggen en bewoond worden als hoofdverblijfplaats.
– De factuur moet op naam van de aanvrager staan.
– Je inkomen mag niet hoger zijn dan €30640, te verhogen met €1600 per persoon ten laste.

 

Hoe verloopt de procedure?

Je kan de aanvraag versturen  (na uitvoering van de werken!) via de website van wonenvlaanderen.be of via de post. De aanvraag wordt binnen de 3 maanden bekeken. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de premie binnen 3 maanden na de beslissing op je zichtrekening gestort.

 

premies-ketel-verwarming

 

 

3) Premie warmtepomp & zonneboiler via de netbeheerder 2018

De premie voor een warmtepomp of zonneboiler in 2018 is te verkrijgen via netbeheerders Infrax en Eandis.

 

Wat zijn de voorwaarden?

– De installatie van beide toestellen mag enkel gebeuren door een aannemer die een certificaat van bekwaamheid kan aantonen.
– De woning werd ten laatste op 31-12-2013 op het elektriciteitsnet aangesloten.
– De warmtepomp moet minstens een A+-productielabel hebben.
– De factuur mag nooit ouder zijn dan één jaar.
– De warmtepomp wordt gebruikt ter verwarming van een ruimte en eventueel voor het verwarmen van sanitair water.

 

Hoeveel bedragen de premies?

Vervang je de warmtepomp een elektrische verwarming of woon je in een gebied zonder aardgasnet? Dan verdubbelen onderstaande premiebedragen. Twijfels over welke warmtepomp geschikt is voor jouw woning? Lees het artikel: soorten warmtepompen.

– Lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro (max. 40% van de factuur).
– Hybride-luchtwaterwarmtepomp: 800 euro (max. 40% van de factuur).
– Lucht-waterwarmtepomp: 1500 euro (max. 40% van de factuur).
– Geothermische waterpomp: 4000 euro (max. 40% van de factuur).
– Zonneboiler: tot 550 euro per , met een maximum van 2750 euro en 40% van het factuurbedrag.

 

Welke documenten heb je nodig?

– Alle aankoopfacturen met vermelding van levering, plaatsing, prijs, merk, type, vermogen en inhoud van het opslagvat.
– Attest van de aannemer ingevuld en ondertekend.
– Rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
– Opbrengstberekening van het toestel, van het installatiebedrijf.
– Voor beschermde afnemers: attest van beschermde klant.

 

Procedure

De premie kan aangevraagd worden via de website van de netbeheerders Eandis en Infrax of per post. Aanvragen die online verstuurd worden, worden sneller verwerkt. Alle formulieren zijn te verkrijgen via de website van Eandis en Infrax. Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de premie binnen de 6 maand uitbetaald.

 

Tip: premies voor warmtepompen krijg je enkel als ze geplaatst worden door een erkende verwarmingsspecialist. Contacteer gratis erkende installateurs van warmtepompen.

 

 

4) Premies verwarmingsketel beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers bestaan er speciale premies voor verwarmingsketels. Een beschermde afnemer is een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit.

 

Soorten cv ketels en premiebedragen

– Zonneboiler: de premie en het maximum worden met 20% verhoogd.
– Warmtepompen: de bestaande premies en het maximum worden met 50% verhoogd.
– Individuele condensatieketel ter vervanging oude verwarmingsinstallatie: 1800 euro en max. 40 % van de factuur (enkel indien geïnstalleerd door aannemer).

 

Hoe aanvragen?

Via de website van netbeheerders Infrax of Eandis. Daar vind je alle formulieren die je nodig hebt. De aanvraag kan verstuurd worden via diezelfde website of per post naar het adres van de netbeheerders.

 

 

5) Totaalrenovatiebonus

Doe je verschillende renovatiewerken binnen een periode van vijf jaar? Dan kom je misschien in aanmerking voor de premies van de Totaalrenovatiebonus, bovenop de premies van de netbeheerder. De eindfactuur van de eerste investering mag niet ouder zijn dan 1-1-2017.

 

Hoeveel bedragen de premies?

Uit de werken die in aanmerking komen, moet je minstens 3 ervan laten uitvoeren door een aannemer binnen de vijf jaar. Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen die periode, hoe groter het bedrag van de premies.

-Vanaf 3 werken: 1250 euro.

– Vanaf 4 werken: 1750 euro.

– Vanaf 5 werken: 2750 euro.

– Vanaf 6 werken: 3750 euro.

– Vanaf 7 werken: 4750 euro premie.

– Voor appartementen: telkens de helft van bovenstaande bedragen.

 

Welke werken komen in aanmerking?

– Dak- of zoldervloerisolatie: min. oppervlakte ≥ 30 

– Spouwisolatie, buitenisolatie of binnenisolatie: min. oppervlakte ≥ 30 

– Kelderisolatie of vloerisolatie: minstens ≥ 30 

– Nieuwe beglazing: minstens ≥ 5 

– Plaatsing zonneboiler

– Plaatsing warmtepomp

– Plaatsing ventilatiesysteem

 

Hoe aanvragen?

Je kan via de website van de netbeheerders Infrax of Eandis de premie aanvragen. Werken uitgevoerd vóór de datum van 1 januari 2017 komen niet in aanmerking.

 

 

Tip: Prijzen van aannemers en cv-ketels vergelijken loont!

Ga je een nieuwe verwarmingsinstallatie plaatsen, dan doe je er goed aan verschillende installateurs te contacteren. Maak nu gebruik van onze online offerteservice en vergelijk vrijblijvend prijzen, voorstellen en realisaties van erkende installateurs uit jouw regio.

 
Vraag hier vrijblijvend prijzen aan bij erkende verwarmingstechniekers.