Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Waar radiatoren plaatsen

Om een goede werking van de verwarming te garanderen zal de positionering van de radiatoren een grote impact hebben. In dit artikel vind je een overzicht terug van mogelijke plaatsingen die een gunstig effect zullen hebben op je energiefactuur.

 

Afstand van de muur en grond

Radiatoren moeten worden geplaatst op 3 à 5 cm van het afgewerkte muuroppervlak en op minimum 10 cm boven de afgewerkte vloerpas. Je plaatst ze best nog iets hoger zodat je geen problemen krijgt wanneer je een nieuwe vloer wil plaatsen. Een verkeerde opstelling kan leiden ofwel tot onvoldoende comfort met als gevolg een hogere energierekening. Men stookt harder om de verliezen als gevolg van een ongunstige opstelling te compenseren.

 

radiator tegen muur plaatsen

 

Radiatoren plaatsen tegen buitenmuren

Een radiator wordt bij voorkeur opgesteld tegen een buitenmuur, onder het vensterraam. Deze opstelling garandeert betere warmtespreiding in de ruimte (vergelijk de twee figuren op onderstaande figuur). Bij een plaatsing zoals in de linkerfiguur is de temperatuur aan de vloer voelbaar hoger; de koude straling en de koude luchtstroom aan het raam worden geneutraliseerd door de warme lucht van de radiator.

 

 

Radiatoren plaatsen tegen binnenmuren

Daar de rugzijde van een radiator warmte uitstraalt naar de achterliggende wand, zal de oppervlaktetemperatuur van deze wand hoger zijn dan de temperatuur van de andere wanden. Hierdoor zullen de verliezen door het stuk wand achter de radiator ongeveer verdubbelen (de warmtegeleidingscoëfficient neemt toe met de temperatuur). Om deze reden is het, in het bijzonder bij plaatsing aan buitenmuren, aan te bevelen:

– een aluminiumfolie achter de radiator aan te brengen met de reflecterende zijde naar de radiator.
– zo mogelijk de muur met de radiator extra te isoleren om de warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken.

Om dezelfde reden moet men vermijden radiatoren vóór glasramen op te stellen, zeker bij enkele beglazing. Deze is immers oorzaak van extra hoog warmteverlies. Radiatoren vóór glasramen beperken ook de natuurlijke verlichting en zijn een gevaar voor thermische breuk van het glas. Indien het om architectonische redenen niet anders kan, dienen ledenradiatoren verkozen waarvan de warmteafgifte door straling het geringst is (25 %).

 

radiator plaatsen

 

Radiator onder vensterbank of tablet plaatsen

De warmteafgifte van een radiator onder een tablet of in een nis moet niet worden verhoogd op voorwaarde dat de afstand tussen de bovenzijde van de radiator en de onderkant van de tablet minimaal 6 centimeter bedraagt.

 

 

Positionering in een nis of uitstekende tablet

Een te ver overstekende tablet is een hinderpaal voor het behaaglijke warmtegevoel, omdat zij de warmeluchtstroom tegenhoudt die de binnendringende koude lucht zou opwarmen. Bovendien wordt hierdoor de warmteafgifte met 5 à 10 % verminderd. Dit kan worden verholpen door één of meer openingen in de tablet te voorzien met een totale oppervlakte gelijk aan de horizontale oppervlakte van de radiator.

 

 

Waar radiatoren plaatsen?

Zoals je wel al gemerkt zal hebben, komt er heel wat kijken bij het juist positioneren van de radiatoren. Om bij het inrichten van je woning geen problemen te krijgen doe je er goed aan de positionering van de radiatoren als eerste aan te pakken. Zo ga je geen domme dingen doen die je beter uitkomen waarvan het energieverlies hallucinant is. Een professionele verwarmingsinstallateur zal steeds met jou de woning overlopen en analyseren zodat de radiatioren optimaal geplaatst kunnen worden.

Vraag hier vrijblijvende offertes aan voor het plaatsen van radiatoren.

 

 

 

Offertes voor centrale verwarming ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende installateurs